GDPR

Tiedote 23.5.2018

GDPR (General Data Protection Regulation) eli EU:n tietosuoja-asetus tulee voimaan 25.5.2018. Asetus pitää sisällään velvoitteita henkilötietoja käsitteleville yrityksille. Olennaista uudessa tietosuoja-asetuksessa on riskiperusteinen lähetymistapa sekä rekisterinpitäjän osoitusvelvollisuus. Rekisterinpitäjältä vaaditaan erityistä huolellisuutta käsiteltäessä arkaluontoisia tietoja.

Lisätietoja asetuksesta löytyy osoitteesta http://tietosuoja.fi/fi/index/euntietosuojauudistus.html

TaxWiller päivittää voimassa olevat toimeksiantosopimukset vastaamaan tietosuoja-asetusta ja samalla yleiset tilitoimistoalan sopimusehdot. Vanhojen yleisten sopimusehtojen (KL2004) tilalle tulevat päivitetyt TAL2018 sopimusehdot. Sopimukset tullaan päivittämään lähiaikoina pitkälti sähköisesti tai asiakkaan halutessa paperilla. Sähköiset allekirjoituspyynnöt lähetetään asiakkaiden yhteyshenkilöiden sähköpostiosoitteisiin ja tekstiviestitse puhelimiin.

Päivitetyt sopimukset koostuvat alla listatuista kokonaisuuksista asiakaskohtaisten sopimusten lisäksi.

Yleiset sopimusehdot (TAL 2018)

Sopimus henkilötietojen käsittelystä

Seloste henkilötietojen käsittelytoiminnasta (liite 1-A)

Henkilötietojen tietoturva (liite 1-B)

Asiakkaan toimittama ohjeistus ja kuvaus henkilötietojen käsittelystä (liite 1-C)

Käytössä olevat ohjelmistot

Toimistollamme käytössä olevat ohjelmistot ja niistä vastaavat ohjelmantoimittajat ovat osaltaan henkilötietojen käsittelijöitä. Alla on listattu linkit useimmiten käytettyjen ohjelmistotoimittajien tietosuojaa koskeville sivuille. Mikäli yhtiölläsi on käytössä muu ohjelmisto, voit kysyä erikseen tietosuojakäytännöistä.

Netvisor / Visma

Finago / Accountor

Yhteyshenkilö tietosuoja-asioissa

Stenka Karlsson
stenka.karlsson (at) taxwiller.com